Per tal d’accedir als fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, cada Estat membre ha de presentar el seu pla nacional de recuperació i resiliència.

En el cas espanyol, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Economia Espanyola es va aprovar en Consell de Ministres  el 27 d’abril i es va enviar a la Comissió Europea el dia 30 del mateix mes, qui disposa de 2 mesos per a la seva avaluació i aprovació. Aquest pla guiarà la inversió de 69.528 M€ procedents d’ajudes directes de la UE. Segons les previsions del govern central, aquest pla permetrà la creació de 800.000 llocs de treball en els propers 3 anys, reduir la precarietat laboral, la temporalitat i la taxa d’atur estructural i juvenil.
 
El pla està inspirat en l’Agenda 2030 i en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides. També està alineat amb els criteris de transformació exigits per la Unió Europea. El seu objectiu és posar les bases per crear ocupació i empreses entorn a quatre transformacions que necessita el país: la digitalització, la transició ecològica, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial.

Vectors clau i objectius

El pla impulsat des del govern d’Espanya té dos vectors claus:

 • La inversió verda, que representarà més del 40,29% del total
 • La digitalització, amb una incidència del 29,58%

A més de les quatre transformacions, el pla defineix deu polítiques palanca o tractores per la seva alta capacitat d’arrossegament de l’activitat i l’ocupació per a la modernització de l’economia i la societat. Aquestes polítiques són:

 1. Agenda urbana i rural i lluita contra la despoblació (20,7%)
 2. Infraestructures i ecosistemes resilients (15%)
 3. Transició energètica justa i inclusiva (9,2%)
 4. Una administració pel S.XXI (6,2%)
 5. Modernització i digitalització de l’ecosistema de les empreses (23,1%)
 6. Pacte per a la ciència i la innovació i reforçament del Sistema Nacional de Salut (7,1%)
 7. Educació i coneixement, formació continua i desenvolupament de capacitats (10,5%)
 8. Nova economia dels ciutadans i polítiques d’ocupació (7%)
 9. Impuls de la indústria de la cultura i l’esport (1,2%)
 10. Modernització del sistema fiscal per un creixement inclusiu i sostenible (-)

Per a més informació sobre el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern espanyol, podeu consultar:

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx