Projecte cofinançat per la Unió Europea sota el programa de Medi Ambient i Acció pel Clima - LIFE.
 

Acció estratègica per a l'adaptació al canvi climàtic dels territoris i l'economia local

El Life eCOadapt50 és un projecte europeu d'adaptació al canvi climàtic enfocat a la cocreació d'una acció estratègica per a l'adaptació al canvi climàtic dels territoris i l'economia local en 19 àrees de Catalunya.

Amb la implicació dels agents socials i econòmics dels territoris, i les administracions locals, el Life eCOadapt50 preveu executar més de 76 accions en quatre activitats econòmiques especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic -agroramadera, forestal, pesquera i turística- i en 19 espais de Catalunya, que representen el 60% de la superfície catalana (prop de 19.400 km2) i més d'un 10 % de la seva població (més de 900.000 habitants).

L'objectiu principal doncs del Life eCOadapt50 és promoure una transformació en els territoris i les activitats que s'hi desenvolupen perquè siguin menys vulnerables als efectes del canvi climàtic.

Persona de contacte: Albert Rodríguez
arodriguez@cambrabcn.cat 

Documentació sobre el projecte