Projecte cofinançat pel programa ENPI CBC MED, que s'inclou dins la política de veïnatge de la Unió Europea que promociona la cooperació transfronterera a tots dos costats del Mediterrani amb l'objectiu de tractar els reptes comuns, en aquest cas en matèria mediambiental.

Promoció de l’energia solar i l’eficiència energètica al Mediterrani

L’objectiu del projecte Strategic Hubs for the Analysis and Acceleration of the Mediterranean Solar Sector (SHAAMS) és augmentar la consciència pública sobre l'eficiència energètica al Mediterrani a través de la transferència i la implementació de bones pràctiques en matèria normativa, econòmica i d'organització, incloent la promoció de nous models de finançament i mecanismes per facilitar la incorporació de tecnologies solars.

Persona de contacte: Berta Pérez
europeanprojects@cambrabcn.org 

Documentació sobre el projecte