Projecte finançat pel Programa de Cooperació Territorial de l’Espai Sud-oest Europeu (INTERREG-SUDOE), que dóna suport al desenvolupament regional a través del cofinançament de projectes transnacionals mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Accés a opcions de finançament per a PIMEs, Emprenedors i Microempreses del Sud-oest Europeu

El projecte Smart Finance, busca millorar i facilitar l’accés al finançament per a emprenedors, microempreses i pimes, tot utilitzant una plataforma online, creada pels socis d’aquest projecte, que contingui totes les opcions de finançament públic i privat, disponibles per a actors econòmics dins de les regions on s’implementa el projecte.

Per altra banda, el projecte també proporciona orientació i ajut en els processos de sol·licitud, així com realitzar diagnòstics dels mecanismes i contextos financers de cada empresa per donar ajuda personalitzada d’acord amb les seves fortaleses i debilitats.

Contacte: smartfinance@cambrabcn.org