Una visió per revisar l'estratègia i adaptar-la a les exigències dels mercats
Eines per establir una estratègia global internacional

Consultes gratuïtes

Tramitem el teu expedient de justificació simplificada d’origen
Documentem la mobilitat temporal exterior dels teus productes
PROSPECCIÓ COMERCIAL A MIDA

Som allà; som amb tu, ajudant-te a reconèixer socis i clients, i a tancar vendes.  

Contactem clients i proveïdors industrials
Som el teu Departament d'Internacional a temps parcial
Posem al teu servei un consultor nadiu homologat, a destí