FORMACIÓ TÈCNICA ESPECIALITZADA
Formació específica en diferents especialitats professionals.
Estalvia’t la teòrica de l’examen de representant duaner. Pendent nova convocatòria
Descobreix totes les possibilitats d'aquesta eina
Formació tècnica especialitzada
Afronta l’examen amb majors garanties