ESTUDIS ECONÒMICS
Creem coneixement i generem opinió.
Balanç anual de l'evolució de l'economia catalana
Estudis específics sobre diferents temàtiques socioeconòmiques d'actualitat
Informació sobre l'activitat aeroportuària de Barcelona
Principals magnituds econòmiques de Catalunya, en síntesi
Estudi de la conjuntura econòmica provincial, per comarques
Informe sobre Barcelona al món, en 30 indicadors clau
Seguiment sistemàtic de l'evolució de l'economia catalana