Premi a la millor informació sobre societats mercantils als accionistes i al mercat

La Cambra de Comerç de Barcelona convoca anualment des de 1964 el Premi Llotja per reconèixer les societats mercantils que disposen d’un sistema d’informació global, freqüent i fiable, adequat per a la presa de decisió dels actuals i potencials inversors.

Entre altres conceptes, s'analitzen els estats financers; els informes d'auditoria externa; les memòries d'activitat; els estudis i anàlisis de conjuntura sectorial; els projectes d’inversió; els balanços socials; les auditories ambientals i els codis d’ètica empresarial.

També es valoren els procediments de bon govern, i les polítiques de creació de valor a l'accionista, de protecció ambiental, de transparència, de gestió de canals i xarxes socials, d'atenció de grups d'interès i de resolució de conflictes.

El premi, atorgat per la Corporació a proposta d’un jurat d’experts acadèmics, empresarials i financers, es lliura en el marc d’un acte solemne celebrat a la Casa Llotja de Mar.

Resolució de l’edició del Premi Llotja 2018

El Jurat del Premi Llotja, format per un selecte grup d’experts i analistes financers i empresarials, va valorar exhaustivament la informació mercantil publicada per les 34 grans empreses concursants al llarg del darrer exercici.

Enguany, CELLNEX TELECOM SA, en va resultar guanyadora en haver obtingut la millor puntuació per una informació de gran qualitat en termes de fiabilitat, freqüència i abast global.