La Cambra pot nomenar fins a 25 vocals consultors entre els electors de la Cambra que no siguin membres del Ple, o bé entre presidents, representants o alts càrrecs d'entitats públiques o privades d'importància econòmica o social rellevant en l'àmbit territorial de la Cambra.

La funció dels vocals consultors és coadjuvar en les tasques corporatives participant en alguna de les comissions o grups de treball i assistint a les sessions del Ple, quan se'ls convoqui, amb veu però sense vot.

Sr. Ramon Adell
Sr. Joaquim Agut
Sra. Immaculada Amat 
Sr. Joan Canals
Sr. Iban Cid
Sr. Jordi Clos
Sr. Luis Conde
Sr. Enric Enrech
Sr. Gabriel Jené
Sra. Nani Marquina
Sra. Carmen Mur
Sr. Jaume de Oleza
Sra. Teresa Palahí
Sr. Jordi Plana
Sr. Josep M. Pujol
Sr. Jaume Rodríguez
Sr. Manuel Rosillo
Sr. Santiago Sardà
Sr. Martí Sarrate
Sra. Adela Subirana
Sra. Chelo Tonijuan
Sr. José María Torres
Sra. Gisela Valderrama
Sr. Eduard Vidal