Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Cámara de España i Cambra de Barcelona
Destinataris: PIMES (- 250 treballadors: - 50M€ facturació), micropimes i autònoms
Temàtica: Comerç


Fons Europeu de Desenvolupament Regional          Una manera de fer Europa

El present Programa s’emmarca dins del Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent, en l’Eix 1 “Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación”, Prioritat d’inversió 1b “Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes” i així mateix en l’Eix 3 “Mejorar la Competitividad de las Pymes”, Prioritat d’Inversió 3b “Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de innovación”. 

El Programa de Comerç Minorista, en síntesi

¿T’interessa renovar i optimitzar la gestió d’allò que més coneixes: el teu establiment comercial? Assessors de comerç et fan recomanacions de millora, obrint la porta a que la Cambra acompanyi la implantació de solucions TIC o d’innovació al teu negoci, i t’ofereixen accions divulgatives i altres accions específiques.

El Programa de Comerç Minorista es materialitza a través de les següents accions:

- Diagnòstics d’innovació comercial gratuïts que analitzen diferents aspectes del teu establiment per identificar punts forts i dèbils en set àrees clau del negoci i proporcionar-te recomanacions de merchandising i servei al client. Amb aquest diagnòstic, l’empresa podrà accedir a la FASE II del Programa TIC Cámaras o del Programa InnoCámaras per optar als ajuts a la implantació de solucions, fent la Cambra el seguiment de la seva execució. 

Consulteu la descripció tècnica del Servei Diagnosi d’innovació comercial.    

- El Programa de Comerç Minorista també impulsa activitats divulgatives adreçades a comerciants i a emprenedors per contribuir a la capacitació i innovació del sector.

Accediu a informació sobre els Tallers de Comerç de Cambra de Barcelona.

- Finalment, el Programa de Comerç Minorista també té com a objectiu la dinamització de les vendes en zones comercials i ofereix ajudes per a projectes singulars de modernització comercial. 

Informeu-vos sobre el Programa de dinamització de les vendes a les zones i activitats comercials.

Informeu-vos sobre les ajudes per a l’execució de Projectes Singulars.

Documentació sobre convocatòries tancades del Programa de Comerç Minorista

Convocatòria Pla de Suport al Comerç Minorista 2016 
         
Resolució convocatòria Pla de Suport al Comerç Minorista 2016 

Convocatòria Pla de Suport al Comerç Minorista 15/06/2017  
Convocatòria Pla de Suport al Comerç Minorista 20/10/2017  
          Resolució convocatòria Pla de Suport al Comerç Minorista 2017

Convocatòria Programa de Comerç Minorista 02/08/2018 
          Resolució convocatòria Programa de Comerç Minorista 2018

Convocatòria Programa de Comerç Minorista 31/07/2019 
         
Resolució convocatòria Programa de Comerç Minorista 2019

Convocatòria Programa de Comerç Minorista 06/07/2020 

Convocatòria Programa de Comerç Minorista 07/09/2020 
          Resolució convocatòria Programa de Comerç Minorista 2020

Convocatòria Programa de Comerç Minorista 17/05/2021
          Resolució convocatòria Programa de Comerç Minorista 2021

Convocatòria Programa de Comerç Minorista 14/06/2021

Convocatòria Programa de Comerç Minorista 26/05/2022
          Resolució convocatòria Programa de Comerç Minorista 2022

Convocatòria Programa de Comerç Minorista 09/06/2022

Convocatòria Programa de Comerç Minorista 18/05/2023
          Resolució convocatòria Programa de Comerç Minorista 2023

Convocatòria Programa de Comerç Minorista 04/07/2023
          Resolució convocatòria Programa de Comerç Minorista 2023

Presentació de sol·licituds

- A través de la Seu electrònica de la Cambra de Comerç de Barcelona

- A les adreces físiques de la Cambra de Barcelona especificades a la convocatòria.

Convocatòries del Programa de Comerç Minorista