Tramitem el teu expedient de justificació simplificada d’origen
Som el teu Departament d'Internacional a temps parcial
Consultes sobre internacionalització
Legalitzem, al moment, la documentació comercial exigida pels teus clients internacionals
TRÀMITS PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ
Et gestionem els tràmits vinculats als teus viatges internacionals i a les operacions d’exportació de productes i serveis.
Facilitem la tramitació del teu visat de forma còmoda, ràpida i segura
Documentem la mobilitat temporal exterior dels teus productes
Certifiquem el país d'origen de la mercaderia que destines a exportació
Legalitzem, al moment, la documentació comercial exigida pels teus clients internacionals
Gestionem la teva documentació amb Ambaixades, Consolats, Ministeris i altres organismes
Acreditem que els teus productes són de lliure venda a l'Estat, en 5 dies