Aquest espai conté informació sobre el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. 

Exposició del cens electoral

Són electors i electores totes les persones físiques, majors d’edat, o jurídiques, inscrites al cens electoral de la corporació.

Els electors i les electores estan classificats en grups i categories atenent a l’activitat econòmica que exerceixen en la demarcació territorial de la corporació, i s’ha exposat al públic en format electrònic.

ANUNCI A PREMSA sobre l’exposició pública del cens electoral de la Cambra de Barcelona

EDICTE sobre l'aprovació i exposició del cens electoral de la Cambra de Barcelona

Descripció d'epígrafs

Reclamacions al cens

Els electors i les electores podran presentar reclamacions sobre la inclusió, omissió o errada de dades en el cens electoral.

Accediu al formulari de reclamació

Les reclamacions s’admetran al Registre de la Cambra: Passeig d'Isabel II, 1 - 08003 Barcelona (La Llotja de Mar), i per correu electrònic a eleccionscambra23@cambrabcn.cat -en el cas de presentació per correu electrònic, la signatura ha de ser amb certificat digital de la persona física en cas d’autònom/a, o de la persona representant en cas de persona jurídica-, en horari d’atenció al públic fins el 19 d'octubre de 2022.

Per a més informació: eleccionscambra23@cambrabcn.cat (T. 934 169 300) 

Després d’haver finalitzat el termini de reclamacions i havent incorporat les modificacions derivades de les reclamacions presentades pels electors i les electores i que han estat resoltes pel Comitè Executiu, podeu consultar novament el cens electoral.