Anàlisi comptable i financera (online)

La informació comptable, en profunditat

Ets capaç d'interpretar, diferenciar i valorar correctament la informació representada en els estats comptables anuals?

En aquest curs analitzaràs la informació comptable mitjançant l'ús de tècniques d'anàlisi econòmica financera i patrimonial, i la interpretació de manuals de procediment d'organitzacions tipus.

A qui va adreçat?
Àrea empresarial
  • Direcció general i Gerència
  • Econòmico-Financera
Preu
  • 375 euros
Més informació Preu
Promoció Club Cambra
-10%
Soci Bàsic
-10%
Soci Business
Objectius i destinataris
Curs adreçat a gerents, empresaris, responsables d'administració i persones amb una base comptable que necessitin o vulguin conèixer aquesta part de la comptabilitat financera.
Continguts
Mòdul 1

1. Introducció

2. Balanç de situació

3. Compte de pèrdues i guanys

4. Estat de canvis en el patrimoni

5. Estat de fluxos d'efectiu

6. La memòria

Mòdul 2

1. Introducció

2. Solvència

3. Endeutament

4. El fons de maniobra

5. Període de maduració

6. Cash flow

7. Palanquejament operatiu i palanquejament financer

8. Llindar de rendibilitat

9. Rendibilitat financera i rendibilitat econòmica
Informació Tècnica
Durada: 50 hores
Tutories
A càrrec de Josep Palmés, economista i màster en finances per ESADE.
Convocatòries obertes
T’interessa Anàlisi comptable i financera (online)? Escriu-nos i podrem atendre’t

El camp de comentari ha de ser inferior a 500 caràcters.

* Camp obligatori

He llegit i accepto les Polítiques de privacitat  /  Transparència RGPD