Condicions especials

El despatx BDO ofereix condicions especials per als associats del Club Cambra perquè es beneficiïn de preus altament competitius d’un despatx de màxim prestigi. 

Protecció de dades

El departament de Dret Digital està format per un equip d’advocats i advocades especialitzat en les àrees de Noves Tecnologies i Propietat Intel·lectual. 

Els serveis que prestem van des de projectes d’adequació i implementació de millores fins a un assessorament per a cobrir les necessitats en aquesta matèria de forma puntal o recorrent. 

RGPD / LOPDGDD: Annex laboral dades personals - Escletxes de Seguretat - Registre d’Activitats del Tractament - Anàlisi de Riscos - Protecció de Dades desde el disseny i per Defecte - Encarregats del Tractament - Homologació de proveïdors - DPO - Polítiques TIC i Desconnexió Digital - Videovigilància - Canal de denúncies - Transferències internacionals de dades (BREXIT) - Deure d’Informació

Secrets empresarials: Es considera secret empresarial qualsevol informació o coneixement, inclòs el tecnològic, científic, industrial, comercial, organitzatiu o financer que tingui valor empresarial i pugui ser objecte de ser mantingut en secret. Identificació de secrets - Mesures legals, organitzatives i de seguretat - Auditoria i revisió de diagnòstics

Dret públic

El departament de Dret Públic està format per un equip d’advocats i advocades especialitzat en les branques de Dret Públic, Dret Urbanístic i Dret Alimentari:

Públic: Contractació pública-licitacions públiques - Medi ambient - Llicències i autoritzacions sectorials - Sectors regulats - Expedients sancionadors - Contenciós-administratiu - Subvencions - Responsabilitat patrimonial - Transparència i bon govern - Expropiacions - Concessions

Urbanístic: Plantejament i Plantejament derivat - Gestió urbanística - Juntes de compensació, de conservació i associacions administratives - Due Diligence - Expedients de disciplina urbanística - Legalitzacions - Expedients sancionadors - Gestió d’actius - Contenciós-administratiu - Expropiacions - Dret de la construcció - Processal civil immobiliari - Dret de superfície - Llicències

Alimentari: Etiquetatge - Publicitat - Declaracions saludables i nutricionals - Competència deslleial - Expedients sancionadors - Cadena Alimentària - Consumidors i usuaris - Terminis de pagament de les factures - Complements alimentaris - Comerç minorista

Solvència

BDO és una empresa multinacional present a més de 160 països que, com a firma líder en serveis a la petita i mitjana empresa, destaca per la seva qualitat, servei i preu competitiu.

Treballa en quatre grans àrees de negoci (Auditoria - Consultoria - Legal i Fiscal - Outsourcing comptable i laboral) on el departament Legal està format per un extens equip d’advocats i advocades especialistes en les múltiples branques del Dret.

Contacte

Per a més informació sobre aquesta oferta, contacta’ns al 934 169 300 o escriu-nos aquí.

També pots contactar aquí: stanis.zamora@bdo.es - 932098802 - 649775511