Des de la Cambra, a través de la nostra Oficina de Projectes Europeus, aportem una àmplia experiència en la gestió de projectes europeus. Hem participat en una trentena de projectes finançats per diferents programes en els darrers 10 anys, executant projectes per un volum global de 50 milions d’euros.

Des de la Cambra volem ajudar a les pimes catalanes a impulsar projectes tractors, competitius i transversals, amb potencial transformador i efecte multiplicador, que tinguin un impacte en la transformació econòmica del país.

Per això, us animem a presentar les vostres idees i propostes de projectes per poder-los aglutinar i fer-los arribar a les autoritats responsables de dissenyar els mecanismes de distribució dels fons.