Principals magnituds econòmiques de Catalunya, en síntesi

Catalunya estadística / Catalonia statistics és un recull anual dels principals indicadors econòmics de Catalunya.

Aquesta taula estadística ofereix una visió global de la variació interanual dels diversos indicadors, així com del pes que representen sobre el conjunt d'Espanya.

Aquesta publicació està disponible en català i en anglès.

Col·labora: