Informe sobre Barcelona al món, en 30 indicadors clau

L'Observatori Barcelona és un projecte conjunt de la Cambra de Comerç de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona que té per objectiu comparar la ciutat de Barcelona amb les principals ciutats europees i del món.

Els informes anuals de l’Observatori de Barcelona valoren més de 30 indicadors estructurats en sis àmbits: els negocis, el coneixement, el turisme, la sostenibilitat i la qualitat de vida, els preus i els costos, i el mercat laboral i la formació. Aquestes dades són útils per a la presa de decisió dels agents econòmics interessats a fer negocis a Barcelona o a establir-s’hi. També per atreure talent, i per fonamentar la presentació de candidatures a esdeveniments o seus.

Aquesta publicació està disponible en català, castellà i anglès.

Col·labora: