El fòrum de debat de l'empresariat
Una visió per revisar l'estratègia i adaptar-la a les exigències dels mercats
Trobades exclusives de prospecció B2B
Networking, visibilitat i serveis, per arribar més lluny
Contactes

“Doing Business” és més fàcil, contactant nous clients, socis, proveïdors i representants.

Sol·liciteu bases de dades segmentades. Doneu-vos d’alta als directoris i borses d’oportunitats de negoci. Visibilitzeu-vos als nostres canals digitals i als actes corporatius. Acosteu-vos a potencials nous clients participant als nostres B2B networkings i trobades. Accediu a contactes internacionals rellevants amb la solució de diplomàcia corporativa.