Una visió per revisar l'estratègia i adaptar-la a les exigències dels mercats
Eines per establir una estratègia global internacional
Tramitem el teu expedient de justificació simplificada d’origen
Documentem la mobilitat temporal exterior dels teus productes
SUBCONTRACTACIÓ INDUSTRIAL

Som allà; som amb tu, ajudant-te a reconèixer socis i clients, i a tancar vendes.  

Commercial agendas between international and local partners
Contactem clients i proveïdors industrials
Vols vendre en sectors com les tecnologies mèdiques, l’Smart Mobility o les energies renovables?