El Comitè Executiu és l'òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra.

Està format per dotze membres: el president/a, el vice-president/a primer/a, el vice-president/a segon/a, el vice-president/a tercer/a, el tresorer/a i 7 vocals.

Presidenta: Sra. Mònica Roca i Aparici

Vicepresident primer: Sr. Antoni Fitó i Baucells

Vicepresident segon: Sr. Pere Barrios i Sturlese

Vicepresidenta tercera: Sra. Roser Xalabarder i Sagalés

Tresorer: Sr. Jordi Pomarol i Clotet

Vocals:  Sr. Pere Alemany i Miralpeix
               Sr. Jaume Aragall i Clavé
               Sr. Pau Bestit i Eickermann
               Sra. Elisabet Camprubí i Homs
               Sra. Raquel Morera Ibáñez
               Sr. Albert Pijuan i Sala
               Sr. Xavier Sunyer i Déu