Ajuts i convocatòries

La Cambra de Comerç de Barcelona assumeix encàrrecs i col·laboracions amb organismes regionals, estatals i internacionals per tal que les empreses de la seva demarcació puguin beneficiar-se d’ajuts o subvencions.

Aquests ajuts són sobre temàtiques diverses i en cada cas beneficiar-se’n està associat a condicions diferents. En alguns casos, fins i tot es publiquen convocatòries públiques d’obligada concurrència entre sol·licitants de subvencions.

Convocatòries obertes

Programa: ENI CBC MED
Entitats cofinançadores/intermediadores: Projecte cofinançat per la Unió Europea sota el programa de cooperació transfronterera "Mediterranean Sea Basin" de l'Instrument Europeu de Veïnatge (European Neighbourhood Instrument) - ENI CBC MED
Data de publicació: 14/09/2022
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 14/09/2022 i el 14/10/2022

Bases reguladores

Annex I - Formulari de sol·licitud

Annex II - Pressupost

Annex III - Declaració De Minimis

Annex IV - Declaració del sol·licitant

Annex V - Document d'identitat legal

Annex VI - Informació bancària
 

Programa: Programa Internacional de Promoció
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 14/09/2022
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 15/09/2022 a partir de les 12h i el 14/10/2022 fins les 12h

Convocatòria de prestació de serveis de suport a la promoció internacional, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a Pimes de Catalunya, en règim de lliure concurrència, per promoure la seva participació a Medica-Compamed Düsseldorf 2022
 

Programa: Programa TICCámaras
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Cámara de España
Data de publicació: 28/07/2022
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 05/08/2022 a partir de les 12h i el 15/09/2022 fins les 12h

NOTA: Anunci d'ampliació del termini de presentació de sol·licituds entre el 05/08/2022 a partir de les 12h i el 14/10/2022 fins les 12h

Convocatòria TICCámaras juliol 2022 per a la prestació de serveis de suport a la transformació digital, així com per a la concessió d'ajuts econòmics per a la implantació de solucions TIC basades en tecnologia blockchain, en les petites i mitjanes empreses de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona
 

Programa: Programa de Comerç Minorista
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Cámara de España i Cambra de Barcelona
Data de publicació: 26/05/2022
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 03/06/2022 a partir de les 12h i el 21/10/2022 fins les 12h

Convocatòria del Programa de Comerç Minorista 2022 de selecció de Pimes i autònoms per al desenvolupament de Diagnòstics d'Innovació Comercial de la Cambra de Comerç de Barcelona 

Programes vigents

Consulteu les pàgines sobre els ajuts per a empreses gestionats actualment vigents per obtenir informació sobre convocatòries i altres detalls: 
 

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització 

Convocatòries OBERTES

Internacionalització 

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització i TIC 

Convocatòries OBERTES

TIC 

Convocatòries NO OBERTES

TIC 

Convocatòries NO OBERTES

Negoci 

Convocatòries NO OBERTES

Indústria

Convocatòries NO OBERTES

Sostenibilitat

Convocatòries NO OBERTES

Turisme

Convocatòries OBERTES

Comerç

Emprenedoria