Ajuts i convocatòries

La Cambra de Comerç de Barcelona assumeix encàrrecs i col·laboracions amb organismes regionals, estatals i internacionals per tal que les empreses de la seva demarcació puguin beneficiar-se d’ajuts o subvencions.

Aquests ajuts són sobre temàtiques diverses i en cada cas beneficiar-se’n està associat a condicions diferents. En alguns casos, fins i tot es publiquen convocatòries públiques d’obligada concurrència entre sol·licitants de subvencions.

Convocatòries obertes

Programa: Programa Xpande de Suport a l'Expansió Internacional de les Pimes
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 31/01/2023
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 08/02/2023 a partir de les 12h i el 10/03/2023 fins les 12h


Programa: Programa InnoCámaras
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 26/01/2023
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 03/02/2023 a partir de les 12h i el 24/02/2023 fins les 12h

Convocatòria InnoCámaras 2023 per a la prestació de serveis de suport a la innovació, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de Barcelona

Annex I - Descripció InnoCámaras 

Annex II - Declaracions responsables

Annex III - Conveni DECA - Empresa 

Annex IV - Condicions de participació, justificació i despeses elegibles fase d'ajudes


Programa: Programa Indústria 4.0
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 26/01/2023
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 03/02/2023 a partir de les 12h i el 24/02/2023 fins les 12h

Convocatòria Indústria 4.0 2023 per a la prestació de serveis de suport a la transformació digital, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les Pimes industrials de Barcelona

 
Annex III - Conveni DECA - Empresa 
 

Programa: Programa Sostenibilitat
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 26/01/2023
 

Programes vigents

Consulteu les pàgines sobre els ajuts per a empreses gestionats actualment vigents per obtenir informació sobre convocatòries i altres detalls: 
 

Convocatòries OBERTES

Internacionalització 

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització 

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització i TIC 

Convocatòries NO OBERTES

TIC 

Convocatòries NO OBERTES

TIC 

Convocatòries OBERTES

Negoci 

Convocatòries OBERTES

Indústria

Convocatòries OBERTES

Sostenibilitat

Convocatòries NO OBERTES

Turisme

Convocatòries NO OBERTES

Comerç

Emprenedoria