Ajuts i convocatòries

La Cambra de Comerç de Barcelona assumeix encàrrecs i col·laboracions amb organismes regionals, estatals i internacionals per tal que les empreses de la seva demarcació puguin beneficiar-se d’ajuts o subvencions.

Aquests ajuts són sobre temàtiques diverses i en cada cas beneficiar-se’n està associat a condicions diferents. En alguns casos, fins i tot es publiquen convocatòries públiques d’obligada concurrència entre sol·licitants de subvencions.

Convocatòries obertes

Programa: Programa Xpande de Suport a l'Expansió Internacional de les Pimes
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 16/10/2020
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 26/10/2020 a partir de les 12h i el 15/12/2020 fins les 12h

Convocatòria Xpande per a la prestació de serveis de suport a l'expansió internacional de les Pimes a través de plans d'internacionalització, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de Barcelona

Programa: Programa Ciberseguretat
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 07/09/2020
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 16/09/2020 a partir de les 12h i el 30/11/2020 fins les 12h

Convocatòria Ciberseguretat per a la prestació de serveis de suport per a la implantació de la ciberseguretat a les Pimes, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona com a mesura per fer front a l'impacte econòmic de la Covid-19

Programa: Programa de Comerç Minorista
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Cámara de España i Cambra de Barcelona
Data de publicació: 07/09/2020
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 16/09/2020 a partir de les 12h i el 30/10/2020 fins les 12h

Convocatòria del Programa de Comerç Minorista 2020 de selecció de Pimes i autònoms per al desenvolupament de diagnòstics d'innovació comercial de la Cambra de Comerç de Barcelona

Programa: Programa TICCámaras
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Cámara de España
Data de publicació: 28/07/2020
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 05/08/2020 a partir de les 12h i el 30/11/2020 fins les 12h

Convocatòria TICCámaras 2020 per a la transformació digital de les Pimes de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona a través de la prestació de serveis d'assessorament i de la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de Granollers, Montmeló, Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès (Barcelona), com a mesura per fer front a l'impacte econòmic de la Covid-19 

Programa: Programa InnoCámaras
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 28/07/2020 
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 05/08/2020 a partir de les 12h i el 30/11/2020 fins les 12h

Convocatoria InnoCámaras 2020 per a la prestació de serveis de suport a la innovació, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de Granollers, Montmeló, Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès (Barcelona) 

Programa: Programa InnoCámaras
Entitats cofinançadores/intermediadores: FEDER, Cambra de Barcelona i Cámara de España
Data de publicació: 14/07/2020 
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 22/07/2020 a partir de les 12h i el 30/11/2020 fins les 12h

Convocatòria InnoCámaras 2020 per a la prestació de serveis de suport a la innovació, així com per a la concessió d'ajuts econòmics a les petites i mitjanes empreses de Barcelona com a mesura per fer front a l'impacte econòmic de la Covid-19 

Programes vigents

Consulteu les pàgines sobre els ajuts per a empreses gestionats actualment vigents per obtenir informació sobre convocatòries i altres detalls: 
 

Convocatòries OBERTES

Internacionalització 

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització 

Convocatòries NO OBERTES

Internacionalització i TIC 

Convocatòries OBERTES

TIC 

Convocatòries OBERTES

TIC 

Convocatòries OBERTES

Negoci 

Convocatòries NO OBERTES

Indústria

Convocatòries NO OBERTES

Turisme

Convocatòries OBERTES

Comerç

Emprenedoria